Family-business biedt hulp aan kind en gezin.
Specialistische hulp zonder hoge drempels.
Omdat mensen vroegtijdig specialistische hulp verdienen.

Wij willen de kennis die wij beschikbaar hebben graag delen, zodat er op zoveel mogelijk plekken goede hulp geboden kan worden.

Omdat mensen dat verdienen. Omdat mensen vaak ontzettend hard hun best doen en alle hulp en tips met beide handen hebben aangegrepen, maar de gewenste verandering alsnog niet komt. En zij dan specialistische hulp moeten kunnen krijgen.

Van iemand met veel ervaring en expertise. Die snapt dat een oplossing vaak helemaal niet simpel is en hard wil werken met de betrokkenen om een oplossing te vinden.

Veel dingen die ingrijpend zijn voor 1 persoon, zijn dat dan ook voor de rest van het gezin.
Family-business weet dat alle gezinsleden achter een verandering moeten kunnen staan.
Daarom staat hier een systeemtherapeut centraal.

Een systeemtherapeut is een psychotherapeut. Eén die niet kijkt naar wat er binnen een persoon z’n psyche speelt, maar wat er tussen personen speelt.
Niet in de vorm van het zoeken van schuld, maar in het zoeken naar hoe zaken zijn ontstaan en hoe ze anders kunnen.
Hoe het lukt om met elkaar te praten; consequenter op te voeden; elkaar te begrijpen; als ouders op 1 lijn te zitten; enz.

Een systeemtherapeut weet ook dat de kracht van hulp versterkt wordt als het gezin bij de hulp betrokken wordt.
Bijvoorbeeld als je met elkaar kunt nadenken over hoe jullie kijken naar het autisme, of naar regels in huis.
Het is dus belangrijk om het zo veel mogelijk met elkaar te doen.

Als de hulp wordt afgerond voelt men weer de regie. De regie omdat men ervaart dat het problemen de baas kan, of weet hoe de problemen niet alles in beslag nemen.
Als individu en als gezin zijn mogelijkheden versterkt en de rol van eventuele onmogelijkheden besproken en beperkt.
Men weet welke plek de mogelijkheden en onmogelijkheden van gezin en individu in het dagelijks leven krijgen, hoe de regie behouden blijft en wat iedereen daarin voor elkaar of voor zichzelf kan doen.
Het doel is altijd om hulpverlening zo snel mogelijk en zo lang mogelijk overbodig te maken.

``Je leven makkelijker maken is het moeilijkste dat er is``